Advocaat bij overlijdensschade

Na het afronden van zijn rechtenstudie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam is Yorick Boendermaker in 2009 als advocaat beëdigd. Yorick weet door zijn ervaring bij verzekeraars welke snaren hij moet bespelen om zo snel mogelijk resultaat te bereiken. Het is immers algemeen bekend dat voor slachtoffers van letselschade de contacten met een verzekeringsmaatschappij soms erg frustrerend kunnen zijn.

Als er iemand aansprakelijk is voor het overlijden van je geliefde, dan is diegene (en/of de verzekeringsmaatschappij) onder bepaalde voorwaarden gehouden schadevergoeding te betalen. Ook als er niemand aansprakelijk is, maar er is wel een verzekering van toepassing die dekking biedt voor schade als gevolg van het overlijden, kan aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding. Deze vorm van schadevergoeding wordt overlijdensschade genoemd. Onder andere inkomensschade die ontstaat door het wegvallen van het inkomen van de overleden partner en de niet verzekerde kosten van de uitvaart komen voor vergoeding in aanmerking.

Overlijdensschade beperkt zich niet uitsluitend tot de achterblijvende partner. Ook andere nabestaanden, zoals bijvoorbeeld (inwonende minderjarige) kinderen, hebben vaak een (eigen) vordering tot vergoeding van overlijdensschade. Hoewel een dergelijke vergoeding het verdriet niet weg kan nemen, wordt hiermee doorgaans wel de voorwaarden gecreëerd om het leven weer enigszins op te pakken. Overlijdensschade is een ingewikkelde juridische aangelegenheid, waarbij juridische ondersteuning noodzakelijk is. De toegang tot een advocaat is voor nabestaanden gewaarborgd. Als de aansprakelijkheid erkend is, dienen de redelijke kosten voor juridische bijstand namelijk door de aansprakelijke partij te worden vergoed.

Voor een vrijblijvend eerste gesprek over jouw persoonlijke situatie in het geval van overlijdensschade kun je kosteloos terecht bij Yorick. Mail naar info@dejongeweduwe.nl en we brengen je met hem in contact.

Op www.dehaanlaw.nl krijg je een impressie van de organisatie van De Haan Advocaten & Notarissen.